اخبار
نشست طرح تحولی کانون‌های فرهنگی و تربیتی در اردوگاه شهید باهنر با حضور اصغر باقرزاده معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
نشست مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران دکتر آصفی و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی منادی تربیت و مشاور عالی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر
با حکم مدیر عامل موسسه فرهنگی منادی تربیت جناب آقای داود یاراحمدی به عنوان معاون بازرگانی موسسه انتخاب شدند.