اخبار
مشاور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت تاکید کرد: تولید هرگونه محصول در حوزه‌های مختلف برعهده موسسه منادی تربیت است و این موسسه تولید محصولات مطابق با نگاه فرهنگی‌ و بومی استان‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است.
جناب آقای دکتر باقرزاده معاون محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و جناب آقای بیگدلی مشاور ایشان از غرفه ما بازدید کردند.
آقایان محمدحسین صلواتیان و مجید شفیعی در غرفه موسسه مهمان ما بودند.