تازه های نشر

راهکارنامه

شیوه‌نامه مسابقات فرهنگی و هنری سراسر کشور
120,000 ریال

آموزش حفظ جزء 30 قرآن کریم

درسنامه آموزش حفظ جزء 30 قرآن کریم
18,000 ریال

حق تلاوت 1

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
60,000 ریال

حق تلاوت 2

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
60,000 ریال

حق تلاوت 3

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
75,000 ریال

حق تلاوت 4

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
80,000 ریال

افسانه جمشید شاه

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

آن روی سکه

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

بچه‌ها بیایید نمایش

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

ترمه

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

درخت آرزو

30,000 ریال

سهاتو

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

قصه باغ بالا

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

قصه درخت تنها

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

قهرمان

نمایشنامه دانش‌آموزی
45,000 ریال

کلاغ‌ها

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

گلناز

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

مهمان ناخوانده

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

مورچه‌ای به نام موری

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

نخودی

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

هفت خوان رستم

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

وقت گل دادن

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

کلاس‌های چند پایه 6=1

اين كتاب با هدف آشنا نمودن معلمان عزيز کلاس هاي چند پايه با طراحي آموزشي با رو كيرد تلفيقي، و بهره برداري از نمونه هاي تدوين شده، تهيه گرديده است. در ابتدا گزارشی از اقدامات عملیاتی و بسترسازی های صورت گرفته در دفتر آموزش دبستانی، آمده است و در فصل دوم چيستي و چرايي روش تدريس نوين با رو كيرد تلفيقي تشریح گردیده است و در فصل سوم برخي از روش هاي نوين تدريس با رو كيرد تلفيقي موازي _ هرمي _ شعاعي و نمونه هایی از اين سه روش بیان شده است و در فصل چهارم نمونه سناريوهاي آموزشي اعضاي شوراي مركزي مدرسان كشوري، معرفي شده است.
130,000 ریال

برنامه تدبیر

با افزایش پیچیدگی مدیریت و سطح انتظارات از مدارس، صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌های مدیران مدارس تغییر یافته و در مسیر تخصصی و حرفه‌ای‌ شدن قرار گفته است. در این کتاب چگونگی برنامه‌ریزی، گام‌های اجرایی به همراه نظارت و ارزیابی از برنامه جهت بهره‌برداری مدیران مدارس، کارشناسان و سایر مخاطبین تنظیم و تدوین شده است.
ریال

رنگ خنده بابا

50,000 ریال

آموزش قرآن کریم «روخوانی و روانخوانی»

این کتاب در راستای تحقق اهداف آموزش عمومی قرآن کریم به نگارش در آمده است.
52,000 ریال

حیات پر بود از پرنده و آواز

داستان کودک
50,000 ریال

راهنمای گام به گام درس‌پژوهی

درس‌پژوهی یک رویکرد توسعه حرفه‌ای با پژوهش گروهی در کلاس درس است که طی آن معلمان با یکدیگر برای تدوین طرح درس، اجرا و مشاهده نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش‌آموز همکاری و مشارکت می‌نمایند.
72,000 ریال

تازه های نشر

راهکارنامه

شیوه‌نامه مسابقات فرهنگی و هنری سراسر کشور
120,000 ریال

آموزش حفظ جزء 30 قرآن کریم

درسنامه آموزش حفظ جزء 30 قرآن کریم
18,000 ریال

حق تلاوت 1

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
60,000 ریال

حق تلاوت 2

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
60,000 ریال

حق تلاوت 3

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
75,000 ریال

حق تلاوت 4

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
80,000 ریال

افسانه جمشید شاه

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

آن روی سکه

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

بچه‌ها بیایید نمایش

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

ترمه

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

درخت آرزو

30,000 ریال

سهاتو

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

قصه باغ بالا

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

قصه درخت تنها

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

قهرمان

نمایشنامه دانش‌آموزی
45,000 ریال

کلاغ‌ها

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

گلناز

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

مهمان ناخوانده

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

مورچه‌ای به نام موری

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

نخودی

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

هفت خوان رستم

نمایشنامه دانش‌آموزی
40,000 ریال

وقت گل دادن

نمایشنامه دانش‌آموزی
30,000 ریال

کلاس‌های چند پایه 6=1

اين كتاب با هدف آشنا نمودن معلمان عزيز کلاس هاي چند پايه با طراحي آموزشي با رو كيرد تلفيقي، و بهره برداري از نمونه هاي تدوين شده، تهيه گرديده است. در ابتدا گزارشی از اقدامات عملیاتی و بسترسازی های صورت گرفته در دفتر آموزش دبستانی، آمده است و در فصل دوم چيستي و چرايي روش تدريس نوين با رو كيرد تلفيقي تشریح گردیده است و در فصل سوم برخي از روش هاي نوين تدريس با رو كيرد تلفيقي موازي _ هرمي _ شعاعي و نمونه هایی از اين سه روش بیان شده است و در فصل چهارم نمونه سناريوهاي آموزشي اعضاي شوراي مركزي مدرسان كشوري، معرفي شده است.
130,000 ریال

برنامه تدبیر

با افزایش پیچیدگی مدیریت و سطح انتظارات از مدارس، صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌های مدیران مدارس تغییر یافته و در مسیر تخصصی و حرفه‌ای‌ شدن قرار گفته است. در این کتاب چگونگی برنامه‌ریزی، گام‌های اجرایی به همراه نظارت و ارزیابی از برنامه جهت بهره‌برداری مدیران مدارس، کارشناسان و سایر مخاطبین تنظیم و تدوین شده است.
ریال

رنگ خنده بابا

50,000 ریال

آموزش قرآن کریم «روخوانی و روانخوانی»

این کتاب در راستای تحقق اهداف آموزش عمومی قرآن کریم به نگارش در آمده است.
52,000 ریال

حیات پر بود از پرنده و آواز

داستان کودک
50,000 ریال

راهنمای گام به گام درس‌پژوهی

درس‌پژوهی یک رویکرد توسعه حرفه‌ای با پژوهش گروهی در کلاس درس است که طی آن معلمان با یکدیگر برای تدوین طرح درس، اجرا و مشاهده نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش‌آموز همکاری و مشارکت می‌نمایند.
72,000 ریال