آموزش قرآن کریم «روخوانی و روانخوانی»

این کتاب در راستای تحقق اهداف آموزش عمومی قرآن کریم به نگارش در آمده است.
52,000 ریال

از آنجا که یکی از اهداف مراکز دارالقرآن، آموزش تخصصی و تکمیلی آموزش‌های درسی است، به منظور آشنایی بیشتر دانش‌آموزان و در راستای بند 2 از اهداف آموزش عمومی قرآن کریم در کشور، محتوای آموزش این مراکز در این کتاب تقدیم می‌گردد

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

حق تلاوت 1

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
60,000 ریال

حق تلاوت 4

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
80,000 ریال

حق تلاوت 3

آموزش تجوید و مفاهیم قرآن کریم با رویکرد اداره قرآن، عترت و نماز
75,000 ریال