آموزش قرآن کریم «روخوانی و روانخوانی»

این کتاب در راستای تحقق اهداف آموزش عمومی قرآن کریم به نگارش در آمده است.
52,000 ریال

از آنجا که یکی از اهداف مراکز دارالقرآن، آموزش تخصصی و تکمیلی آموزش‌های درسی است، به منظور آشنایی بیشتر دانش‌آموزان و در راستای بند 2 از اهداف آموزش عمومی قرآن کریم در کشور، محتوای آموزش این مراکز در این کتاب تقدیم می‌گردد

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آموزش حفظ جزء 30 قرآن کریم

درسنامه آموزش حفظ جزء 30 قرآن کریم
18,000 ریال