آموزش قرآن کریم «روخوانی و روانخوانی»

این کتاب در راستای تحقق اهداف آموزش عمومی قرآن کریم به نگارش در آمده است.
90,000 ریال

از آنجا که یکی از اهداف مراکز دارالقرآن، آموزش تخصصی و تکمیلی آموزش‌های درسی است، به منظور آشنایی بیشتر دانش‌آموزان و در راستای بند 2 از اهداف آموزش عمومی قرآن کریم در کشور، محتوای آموزش این مراکز در این کتاب تقدیم می‌گردد