تماس با ما

نشانی:

تهران - میدان فردوسی - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی - مابین تقاطع سمیه و طالقانی کوچه بیمه پلاک 26

---------------------------------------------------

مدیرعامل آقای ازهری راد


---------------------------------------------------

تلفن موسسه:88809787


واحد بازرگانی آقای گودرزی داخلی 2

واحد اداری مالی داخلی 1

واحد نشر و تولید داخلی4

---------------------------------------------------

شماره تلفن مستقیم اداری مالی 888912729

---------------------------------------------------

شماره تلفن مستقیم بازرگانی88912728
---------------------------------------------------

شماره تلفن مستقیم تولید و نشر88894294

---------------------------------------------------

فروشگاه مرکزی: 88931852

 ---------------------------------------------------

 نمابر:88894290

---------------------------------------------------

پست الکترونیکی:

info@monadi.org

---------------------------------------------------