حضور دو تن از فرهیختگان ارجمند در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت

شنبه, 31 اردیبهشت 1401

آقای محمدحسین صلواتیان نویسنده و تصویرگر کهنه کار و مدیر مسئول مجله کیهان بچه ها از غرفه موسسه ما بازدید کردند.گفتنی است جناب آقای صلواتیان در سالهای نه چندان دور مدیر هنری موسسه فرهنگی منادی تربیت بودند.همچنین جناب آقای مجید شفیعی نویسنده مجموعه سه جلدی پهلوان گودرز و ... از غرفه ما بازدید کردند.

 

 

 

 

 

انصراف از نظر